A A A K K K
для людей із порушенням зору
ЯМПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Вінницька область, Могилів-Подільський район

Громадське обговорення

23 листопада 2021 року

 ОБГОВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ, ЗБИРАННЯ ТА ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

___________20217198260________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

              Планованою діяльністю передбачається «Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць»

Проектні параметри ділянки дороги, яка підлягає будівництву:

Планована діяльність з будівництва мостового переходу через р. Дністер  за  параметрами  автомобільної дороги ІІ  категорії,  відповідно  до  ДБН  В.2.3-4:201 з наступними параметрами для схваленого варіанту:

- автомобільна дорога ІІ категорії;

- протяжність об’єкта (довжина траси) – 6,734 км;

- мостовий перехід через р. Дністер – 1,309 км;

- під’їзди на території України – 1,068 км;

- під’їзди на території Республіки Молдова – 4,357 км.

- розрахункова перспективна інтенсивність руху  на 2041 р. - 10206 прив.авт./добу, 7518 од./добу;

- розрахункова швидкість руху – 90 (70 на горбистій місцевості) км/год, відповідно до ДБН В.2.3-4:2015;

- кількість смуг руху на основному проїзді - 2;

- ширина проїзної частини – 7,5 м;

- ширина смуги руху– 3,75 м;

- ширина зупинкової смуги разом з укріпленою смугою  – 3,0 м;

- поперечний похил проїзної частини - 25‰;

- номінальне статичне навантаження на вісь при розрахунках дорожнього  одягу 115 кН;

- дорожній одяг - капітального типу;

- верхній шар покриття – щебенево-мастиковий  асфальтобетон (ЩМА-20);

- нормативне тимчасове навантаження від рухомого складу - А15 та НК-100;

- ймовірність перевищення максимальних рівнів і витрат розрахункових паводків  - 1%.

Прикордонний мостовий перехід через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць відповідно до адміністративного районування територій планована діяльність знаходиться на землях Ямпільської міської об’єднаної громади, Могилів-Подільського району Вінницької області на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, юридична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2А, тел./факс (0432) 67-01-92

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Департамент екологічної оцінки та контролю, OVD@mepr.gov.ua,

(044) 206-31-50, (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, контактна особа –

Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції України

Постанова Кабінету Міністрів України №466 від 13.04.2011 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: ______________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться _______________________________________

_________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Департамент екологічної оцінки та контролю, OVD@mepr.gov.ua,

 (044) 206-31-50, (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, контактна особа –

Котяш Лада Павлівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Департамент екологічної оцінки та контролю, OVD@mepr.gov.ua,

 (044) 206-31-50, (044) 206-31-40, (044) 206-31-13, контактна особа –

Котяш Лада Павлівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 484 аркушах

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

- в приміщенні Служби автомобільних доріг у Вінницькій області за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2А, з 19.11.2021 р., контактна особа: Жебелев Ігор Іванович, контактний номер телефону: (0432) 67-01-92.

- в приміщенні Ямпільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, за адресою: 24500, м. Ямпіль, вул. Замкова, 94/2 з 19.11.2021 р., контактна особа Гаджук Сергій Іванович, контактний номер телефону (04336) 2-11-71, (04336) 2-12-03

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

 

16 листопада 2021 року 

ОБГОВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРОЄКТУ СТАТУТУ ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

    Відповідно до регламенту подачі пропозицій до Статуту Ямпільської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням міського голови від 03 листопада 2021 року № 240 робоча група з розробки та напрацювання проєкту Статуту Ямпільської міської територіальної громади пропонує для обговорення громадськості проєкт Статуту Ямпільської міської територіальної громади.

Кожна особа може прийняти участь у розробці Статуту Ямпільської міської територіальної громади шляхом подання протягом листопада-грудня 2021 року відповідних пропозицій до Робочої групи.

     Пропозиції приймаються на електронну пошту відділу  з питань сприяння діяльності депутатів міської ради deputat026@ukr.net або іншим зручним способом за адресою: м. Ямпіль, вул. Свободи, 132, приміщення міської ради (адмінбудинок) каб. 5 , відділ  з питань сприяння діяльності депутатів міської ради.

Пропозиція повинна містити:

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що направила пропозицію;

Конкретний розділ, статтю, до якої пропонуються зміни/доповнення;

Зміст запропонованих пропозицій;

Контактний телефон особи (за бажанням).

Анонімні пропозиції Робочою групою не розглядаються.

Проєкт Статуту громади

Додаток 1

Положення про почесні відзнаки  Ямпільської міської територіальної громади

Додаток 2

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання 

Додаток 3

Положення про місцеві ініціативи в Ямпілській  міській територіальній громаді

Додаток 4

Положення про громадські слухання в Ямпільській міській територіальній громаді

Додаток 5

Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, адресованих Ямпільській міській раді, її виконавчим органам

 

4 листопада 2021 року

ОБГОВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКІСТЮ СИМВОЛІКИ ЯМПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

   Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку, яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

    Робоча група Ямпільської міської ради по напрацюванню проєкту рішення міської ради про офіційну символіку Ямпільської територіальної громади пропонує для обговорення громадськості зображення символіки – герба і прапора, які можуть бути взяті за основу для затвердження як офіційна символіка Ямпільської територіальної громади.

Зміст, опис та порядок використання символіки

Герб

 

  Одним із найголовніших елементів герба є гербовий щит. Він має прямокутну форму із заокругленою нижньою частиною. Щит – символ захисту, могутності, справедливості і мирної праці людей. Співвідношення ширини до довжини геральдичного щита складає 7:8.

  Герб описується з боку щитотримача, тобто ліва і права сторони в гербовому щиті зображуються якби з боку людини, що стоїть за гербом. Тоді виходить, що оглядач, який дивиться на гербовий щит бачить його праву сторону зліва, а ліву – справа від себе.

  В правій частині герба зображення подільського сонця, над яким знаходиться козацький хрест жовтого кольору на темно-голубому фоні.

  В верхній частині щита стилізовано зображення Волино-Подільська височина, яка має блакитний колір.

  В центральній частині щита зображення човна зеленого та золотистого кольору в верхній частині, світло-коричневого кольору в нижній частині.

  Зображення човна на швидкоплинній річці синього  кольору. На синьому фоні річки – пороги, що характерно для місцевої ділянки Дністра. Нижня частина щита має забарвлення зеленого кольору і символізує аграрний сектор.

 Над щитом знаходиться срібна корона(башта), яка має три зубці, є символом повітового самоврядування.

  З правого і лівого боку щита  обрамлення колоссям пшениці золотистого кольору, перев’язаним жовто-блакитною стрічкою, що є державним символом.

  В нижній частині перерізу розміщено, справа і зліва дві виноградні китиці темно-синього кольору, листя зелене, що є символом родючості і життєдайності.

Прапор

 Прапор являє собою прямокутне полотнище у співвідношенні 2:3. Прапор розділений на три рівні,  горизонтальні частини.

 Перша смуга синього кольору – колір безкрайнього подільського неба, символізує вірність, чесність, шляхетність, лицарські чесноти, бездоганність.

 Друга смуга має червоний (малиновий) колір. На ній у центрі прапора відтворено золотий Козацький хрест. Червоний колір та Лапчастий хрест є частиною загальновійськового прапора війська Запорізького часів Богдана Хмельницького та символізують розвиток козацтва на Ямпільщині.

  Третя смуга - зеленого кольору символізує багату природу, достаток і свободу та несе символіку аграрного сектору громади.

  Використовуються герб і прапор при проведенні урочистостей, при тиражуванні значків, буклетів та путівників, тощо, поряд з державною символікою.

Пропозиції просимо надавати у письмовій  формі до 14 листопада 2021року

за адресою: 24500, м. Ямпіль, вул. Свободи, 132 або на електронну адресу yampmr@i.ua

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь